Dogfrisbee

Podobně jako si lidé hrají s létajícím talířem, mohou si s ním hrát, resp. jej chytat i psi všech plemen. Je především na psovodovi, na jaké úrovni se bude chtít dogfrisbee věnovat - buď může házet talíř jen tak pro radost a bude mu jedno, jakým způsobem ho pes chytá (a jestli ho vůbec chytá), anebo si dá tu práci a naučí psa chytat talíř ve vzduchu, na velkou vzdálenost, s různými akrobatickými prvky apod.... to už záleží jen na něm a na schopnostech jeho psa. 

Dogfrisbee v Evropě i v USA zastřešuje hned několik různých federací/asociací/klubů, přičemž prakticky každá z nich má svá vlastní pravidla. Proto nelze jen tak jednoduše říci, jaká jsou kritéria hodnocení výkonů psa a psovoda (i když jsou svým způsobem podobná). Základní rozlišení je ale stejné – freestyle a distanční disciplíny.

Freestyle je divácky nejatraktivnější, avšak také nejnáročnější na výcvik. Psi při ní chytají létající talíře v různých pozicích, často i několik metrů nad zemí. Psovod hází psovi během dvouminutového limitu létající talíře (může jich mít až 10) tak, aby je pes chytal v co nejzajímavějších pozicích. Psovod může použít své tělo jako odrazový můstek pro psa, ale není to nutné. Rozhodčí hodnotí u psa rychlost, skokové schopnosti, schopnost kontroly letu i dopadu a schopnost chytit disk. U psovoda se pak hodnotí variabilita a originalita prvků, které v sestavě použije, způsob házení disku a obtížnost sestavy. Za nebezpečné triky či skoky (špatný dopad psa) může být tým penalizován - to je opatření pro zvýšení bezpečnosti psů.

Distančních disciplín je hned několik, například Chyť a přines (toss&fetch), Minidistance, Longdistance, The QUADRUPED®, TimeTrial a další. Všechny mají společný základ - co nejdelší hod nebo hody, kdy pes chytá disk ze vzduchu. V Longdistance a Quadrupedu jde "pouze" o chycení dlouhého hodu, u těch ostatních také o co nejrychlejší přinesení disku zpět psovodovi. Tyto disciplíny bývají jednodušší na nácvik ne freestyle.

Dnes už naštěstí není problem sehnat dobrý disk, který bude vyhovovat vám i vašemu psovi. Zkuste třeba tento internetový obchod: https://shop.discdogfreaks.com/

Při závodech se mohou používat pouze speciální plastové talíře, které se k nám zatím dovážejí z USA (malí psi do 38 cm mají však výjimku a mohou používat i neschválené druhy talířů). Přestože jsou tyto talíře zhotoveny tak, aby byly co nejbezpečnější, často dochází při silnějším stisku psími zuby k jejich poškození. Je třeba neustále dbát na to, aby tak na disku nebyla žádná ostrá místa, která by mohla psa při chytání zranit, a disk zabrušovat smirkovým papírem. Existují také odolné plastové disky, které nejsou tak citlivé na skus a které jsou o něco těžší než normální plastové talíře pro psy. 

Nejvíce informací o dogfrisbee (jak a kde můžete začít cvičit, úplná pravidla dogfrisbee, různé dokumenty atd.) najdete na internetových stránkách DiscDog klubu České republiky – https://www.discdog.cz/