Flyball

Flyball je sport i zábava pro temperamentní psy všech plemen i neplemen a lidi všech věkových kategorií. Oproti agility má tu výhodu, že pro psovoda není až tak fyzicky náročný, takže se mu mohou věnovat i fyzicky méně disponovaní psovodi. Nicménì správně vycvičit psa na flyball vyžaduje od psovoda (nebo přinejmenším od jeho pomocníků, pokud to jinak nejde) jisté fyzické schopnosti.

Ve flyballu se utkávají dvě čtyřčlenná družstva na dvou stejných drahách. Na každé dráze jsou čtyři stejné skokové překážky a vrhací bedna zvaná flyball box, která odpaluje míček. Na povel psovoda, který však zùstává za startovní linií, vyběhne pes na dráhu, překoná čtyři skokové překážky a sám stlačí (tlapkami) přední desku flyball boxu, který tak vystřelí míček. Pes míček chytí a aportuje ho zpět přes překážky k psovodovi. V okamžiku, kdy jeden pes z družstva protne cílovou čáru, vybíhá další pes. Vítězí družstvo, které má jako první v cíli všechny čtyři psy (a míčky). Někdy se pořádají také závody dvojic nebo trojic, závody jednotlivcù už se pro velkou vyrovnanost výkonů těch nejlepších psù téměř nekonají.

Pokud si chcete udělat bližší představu o tom, jak flyball vypadá, podívejte se například na toto VIDEO. 

Někteří lidé se domnívají, že flyball je jen obyčejné aportování míčku přes překážky. Omyl! Půvab flyballu není v tom, že pes nosí míček, ale že ho nosí rychle, s nadšením, aniž by ho na trati upustil a aniž by se nechal rozptýlit ostatními psy na dráze. Zdá se to sice snadné, ale pro mnoho psů (často i dobrých aportérù) je to velký problém. Než se pes naučí spolehlivě a rychle překonat celou trať, potřebuje mnoho hodin tréninku. Musí se naučit rychle vystartovat, co nejrychleji chytit míček z boxu (tam většina psů nejvíc ztrácí) a co nejrychleji se s míčkem vrátit k psovodovi, aniž by mu míček upadl nebo aniž by se pes vyhnul některé skokové překážce. Mnoho psů chycení míčku uspokojí natolik, že se s ním nechtějí vracet k psovodovi nebo běží jen pomalu. Když se však v jednom družstvu sejdou psi, kteří flyball skvěle ovládají a kteří se i dokonale střídají v prostoru startu a cíle, je to opravdový koncert. Dobře sehraná družstva dosahují časù pod 21 sekund, ta úplně špičková (v Evropě zatím pouze Belgičané a Britové) pak pod 17 sekund. K dobrému výsledku jsou třeba čtyři vyrovnaní psi schopní zaběhnout svou část tratì (tj. přesně 31,1 m) za méně než 5 sekund. To znamená postupovou rychlost psa přes 6,5 metrù za sekundu! 

 

Nejvíce informací o flyballu (jak a kde můžete začít cvičit, úplná pravidla flyballu, různé klubové formuláře a dokumenty atd.) najdete na internetových stránkách Flyball Clubu ČR – https://www.flyball.cz